Din Sosyolojisi Yeni Sayfa 1
Yeni Sayfa 1

ANASAYFA

SOSYOLOJİ KURAMLARI

SOSYOLOGLAR

MAKALELER

DERS NOTLARI

SOSYOLOJİ SÖZLÜĞÜ

KİTAP ÖZETLERİ

 
 

Toplumsal Değişme Kuramları

Toplumsal değişme toplumu oluşturan unsurların ve buna bağlı olarak tarihsel süreç içerisinde değişikliğe uğramasıdır. Toplumların kalkınması, gerilemesi ya da gelişmesi gibi olgular toplumsal değişme kavramıyla ifade edilir. Tüm bunlar sosyal değişme olmakla birlikte toplumsal değişme mutlak anlamda toplumun gerilemesi ya da gelişmesi anlamına gelmemektedir. Ç&uu...

 

 

 

Yeni Sayfa 1