Din Sosyolojisi Yeni Sayfa 1
Yeni Sayfa 1

ANASAYFA

SOSYOLOJİ KURAMLARI

SOSYOLOGLAR

MAKALELER

DERS NOTLARI

SOSYOLOJİ SÖZLÜĞÜ

KİTAP ÖZETLERİ

 
 

Almanya'da Türkler: Sürekli Yabancılık, Kültürel Çatışma ve Din

Türklerin yaklaşık yarım asır önce başlayan Almanya’ya iş göçüserüvenleri, süreç içerisinde yeni sosyokültürel boyutlar kazanarakdevam eden bir olgu mahiyetindedir. Bu olgu, sosyal bilim çalışmalarındakısmen paradigmatik yaklaşımların da devreye girdiği pek çok araştırma ve incelemenin konusu olmuştur. Sö...

Teodisenin Sosyolojisi

Bu makale, teolojik ve felsefî düşünce sistemlerinde tartışılan ilâhî adalletkonusuna sosyolojik bir bakış açısı getirmeye çalışmaktadır. Temeldedinlerin Tanrı anlayışına bağlı olarak şekillenen ilâhî adalet problemi, bumakalede toplumsal yapı ve süreçlerle ilişkisi bakımından ele alınmıştır.Bu bağlamda Weber ve Berger’in t...

 

 

 

Yeni Sayfa 1